1. Home
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Новини
  6. /
  7. Нові надходження до Держархіву...

Нові надходження до Держархіву документів фонду Одеської національної наукової бібліотеки за 2010 – 2011 роки.

На зберігання до Державного архіву Одеської області у зв’язку із закінченням строків зберігання в установі, надійшли документи Одеської національної наукової бібліотеки (фонд Р-7914) за 2010 – 2011 роки в кількості 100 справ.

До складу архівних документів увійшли: статут бібліотеки, положення про відділи, накази та розпорядження генерального директора з основної діяльності, протоколи засідання науково–методичної ради бібліотеки, аналітичні матеріали про науково–дослідну роботу, листування з обласними, міськими та районними органами влади, організаціями, в тому числі зарубіжними, приватними особами про співробітництво, річні звіти про роботу відділів, програми, прес–релізи заходів, які проводились в бібліотеці.