На зберігання до Державного архіву Одеської області у зв’язку з реорганізацією установи, надійшли документи нового фонду «Українська державна протичумна станція Міністерства охорони здоров’я України» за 1957-1999 роки в кількості 253 справ ( Р-8348).

До складу архівних документів увійшли: річні плани і звіти з основної діяльності, методичні розробки, довідки і акти перевірок, відгуки на самоаналізи, плани і програми проведення навчань з питань епідемічної ситуації та боротьби і профілактики з особливо небезпечними інфекціями, документи з питань санітарної охорони, штатні розписи, кошториси, фінансові звіти.