12-14 червня 2022 року працівники Державного архіву Одеської області взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE», секція 18. «Історичні науки».

У Стратегічній програмі розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019-2023 рр.), схваленій Нормативно-методичною комісією Державної архівної служби України наголошується, що визначальні трансформації в ієрархії культурних цінностей заклали курс до використання модерних напрямів історичного пізнання – історії пам’яті, культурної та інтелектуальної історій, гендерної історії, мікроісторії, історії ментальностей.

Архівні джерела дозволяють показати складові суспільного розвитку загалом та осібних його представників. В Україні достатньо видатних постатей, що творили її культурні традиції. Для сьогодення їх життя та діяльність виступають джерелом витримки українців, чинником національного єднання.

Дослідження за темою «Документи Костанді К.К. в особовому зібранні краєзнавця Лущика С.З. в Державному архіві Одеської області» впроваджує в науковий обіг нові джерела для вивчення життєпису художника Киріака Костянтиновича Костанді.

Дослідження буденної та виробничої повсякденності «маленької людини» нині є одним з пріоритетних напрямів історичних напрацювань. Дослідники Держархіву області активно долучаються до справи заповнення прогалин з цього питання в українській гуманітаристиці.

Від Державного архіву Одеської області на ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE», секція 18 «Історичні науки» виступила Валерія Сугак – головний науковий співробітник відділу науково-довідкового апарату. Доповідь опубліковано в збірнику тез конференції.

Посилання для ознайомлення URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-12-14-iyunya-2022-goda-lvov-ukraina-arhiv/