1. Home
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Новини у слайдер
  6. /
  7. Студенти Одеського національного університету...

Студенти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова завершили архівну практику у Державному архіві Одеської області

21 лютого 2022 року завершилась двотижнева архівна практика студентів ІІІ-го курсу денної форми навчання факультету історії та філософії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Упродовж практики студенти під керівництвом досвідчених архівних працівників виконували індивідуальні завдання, зміст яких полягав у безпосередній роботі у відділах архіву з його фондами і колекціями, поглиблювали знання з організації науково-довідкового апарату архіву: створення систематичного каталогу, тематичної картотеки, ознайомлювалися з архівними путівниками та довідниками, оглядами документів, займалися пошуком документальних матеріалів у фондах архіву з конкретної теми.

Основною метою практики було здобуття студентами навичок професійної діяльності спеціаліста-історика та ознайомлення зі специфікою архівної роботи. Архівна практика дала можливість на прикладі діяльності Держархіву ознайомитися з організацією праці архівних установ в Україні, напрямками та формами їх роботи щодо комплектування, обробки, систематизації, обліку, зберігання та використання архівних документів.

Студенти мали змогу попрацювати в різних відділах архівної установи і ознайомитися зі специфікою роботи кожного з них та сформувати навички індивідуальної та групової праці. Водночас вдалось поглибити отримані теоретичні знання, що стосуються найважливіших законодавчих актів у галузі архівної справи, закономірностей, принципів, методів та форм роботи архівних установ.

Практика залишила у студентів лише позитивні враження, адже дала змогу дещо більше дізнатись про роботу архівних установ, які є потенційним місцем роботи для історика.